Categorie: mussen

  • Bevorder de Huismus Populatie met een Mussen Nestkast en Vogelbescherming

    Bevorder de Huismus Populatie met een Mussen Nestkast en Vogelbescherming

    Artikel: Mussen Nestkast en Vogelbescherming Help de Huismus met een Nestkast! De Huismus, een van de meest voorkomende vogelsoorten in Nederland, heeft het de laatste decennia moeilijk gehad. Door veranderingen in onze leefomgeving, zoals het verdwijnen van geschikte nestplaatsen, is de populatie van deze gezellige vogel sterk afgenomen. Gelukkig kunnen wij als vogelliefhebbers en natuurbeschermers…